Yolluk Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracında yolluk türünü seçtikten sonra seçiminize uygun olarak istenen bilgileri de girerek hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
Yolluk Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: Diğer aile ferdi sayısı alanına memur ve hizmetlinin kendisi hariç olmak üzere, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul (ana, baba, dede ve nineleri) ve füruu (çocuklar, torunlar) ve erkek ve kız kardeşlerinin toplam sayısını giriniz.
  1. km
    (Örn. 1275)
  2. TL
    (Örn. 272,50)

Harcırah nedir?

Kelime olarak yolluk anlamına gelmektedir. Asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle atanan memur ve hizmetlilere, görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelere harcırah (yolluk) denilmektedir.

Yolluk nasıl hesaplanır?

6425 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerince her yıl Bütçe Kanunu'nda oluşturulan H cetveline, o yıl içerisinde yer değiştirecek memurların ya da nakil/tayin sebebiyle yer değiştirecek olanların derecelerine göre alacakları harcırah tutarları belirlenmektedir. Belirlenen bu tutarlarda baz alınan temel unsur, yolluk ödemesi yapılacak olan memurun derecesi ve ek göstergesidir. Bu derece ve ek göstergeye göre belirlenen baz tutarlar ise Harcırah Kanunu'nda öngörülen oranlarda memurlara ve hizmetlilere ödenmektedir.

Günlük (yevmiye) tutarı nasıl hesaplanır?

H cetvelinde belirtilen günlük tutarı ile seyahat edilecek gün sayısının çarpılması sonucunda 1 kişi için ödenecek yevmiye tutarı hesaplanmış olur. 24 saate kadar olan yolculuklar 1 gün sayılırken, 25 saatlik bir yolculuk 2 günde yapılmış sayılacak ve hesaplamalar da buna uygun olarak yapılacaktır. Tayinlerde gün sayısı her zaman 1 gün olarak alınır.

Taşıt ödemeleri neye göre yapılır?

Yolculuk esnasında kullanılacak taşıt (otobüs, tren vs.) için ödenen ücretler ilgili biletlerin ibraz edilmesi durumunda memur veya hizmetliye geri ödenecektir. Biletlerin zayi olması durumunda mutat tutarlar üzerinden ödeme yapılabilir.

Mesafeye bağlı değişken unsur nasıl hesaplanır?

Değişken unsur hesaplanırken her bir kilometre için H cetvelinde belirlenen gündelik tutarın %5'i baz alınır. Gidilecek mesafe ile hesaplanan bu tutarın çarpılması sonucunda değişken unsur hesaplanmış olur. Değişken unsur sadece memur veya hizmetlinin kendisi için hesaplanmaktadır.